Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska z siedzibą w Lublinie (20-492) przy ul. Słomkowskiego 11/10 w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz marketingu bezpośredniego. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe Katarzyna Ludzińska z siedzibą w Lublinie (20-492) przy ul. Słomkowskiego 11/10, NIP: 9462405581, REGON: 061451181, tel. 501 560 504, adres e-mail: info@szkolanakolach.pl. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu oraz marketingu bezpośredniego. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości kontaktu ze strony SNK.