Zadanie 1. Ekologia po angielsku — nauka języka i dbania o naturę.

W ramach zadania realizowane będą zajęcia grupowe w wymiarze 40 godz./grupę, 40 spotkań po 45 minut średnio 2 razy w tygodniu/ lub 20 spotkań po 90 minut średnio raz w tygodniu – zgodnie z preferencjami uczestników.

Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zajęć w ramach zadania:

I edycja dla 36 osób (3 grupy po średnio 12 osób) w okresie 02-06.2024 r.

II edycja dla 48 osób (4 grupy po średnio 12 osób) w okresie 10.2024 r. -02.2025 r.

Ramowy program:

– zajęcia dostosowane do poziomu i potrzeb słuchaczy na poziomach od A1-C2. Na zajęciach poszerzymy słownictwo Uczestników projektu, przechodząc od pojęć ogólnych do słownictwa specjalistycznego związanego z ekologią. Zbudujemy w Uczestnikach Projektu fundament, który będzie wykorzystywał do dalszego rozwoju przez całe swoje życie, przećwiczymy umiejętności czytania i pisania po angielsku, które wesprą Uczestników projektu w nauce szkolnej. Zajęcia będą kładły nacisk na kształtowanie umiejętności mówienia, słuchania i aktywne używanie języka. Nauka języka angielskiego połączona będzie z przyswojeniem podstawowej wiedzy na temat źródeł i rodzajów zanieczyszczeń cywilizacyjnych oraz dbałości o otoczenie i środowisko naturalne. Zajęcia prowadzą do uzyskania kompetencji.

Uczestnicy projektu otrzymają:

– materiały (teczka, notes, długopis, ćwiczenia/case study)

– podręcznik, ćwiczenie i słownik do nauki języka

– grę językową np. Play for the Planet

– zaświadczenie

Zadanie 2. Zaprojektuj swoją przyszłość — tworzenie stron www.
W ramach zadania realizowane będą zajęcia grupowe w wymiarze 40 godz./grupę, 20 spotkań po 90 minut średnio raz w tygodniu – zgodnie z preferencjami uczestników.

Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zajęć w ramach zadania:

I edycja dla 36 osób (3 grupy po średnio 12 osób) w okresie 02-06.2024 r.

II edycja dla 48 osób (4 grupy po średnio 12 osób) w okresie 10.2024 r. -02.2025 r.

Ramowy program:

– pierwsza strona WWW: wstęp do HTML; struktura strony HTML podstawowe znaczniki HTML dodawanie treści, np. nagłówek, tekst, odnośniki, tabele, listy, multimedia; obsługa bezpłatnego edytora Visual Studio Code; wyświetlanie treści w przeglądarce internetowej;

– formatowanie treści przy pomocy CSS, np. selektory, kolory, formatowanie tekstu, układ elementów na stronie; zbudowanie własnej wizytówki przy pomocy HTML i CSS;

– system zarządzania treścią: instalacja i podstawowa konfiguracja WordPress przy pomocy bezpłatnego narzędzia XAMPP; podstawowe pojęcia: serwer WWW, baza danych, hosting, domena;

– utworzenie własnej strony WWW przy pomocy WordPress, m.in. wybór szablonu, tworzenie artykułów, zarządzanie multimediami, stosowanie pluginów.

Uczestnicy projektu otrzymają:

– materiały (teczka, notes, długopis, skrypty do zajęć, pendrive);

– zaświadczenie.

Do realizacji zajęć informatycznych wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej na dzień ogłoszenia naboru wersji ramy „DigComp”[http://www.digcomp.pl/wpcontent/uploads/2023/03/DigComp2.2_TEXT_pl_.pdf].