1. KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

W trakcie konsultacji następuje rozpoznanie z czym klient przychodzi, zorientowanie w sytuacji osoby zgłaszającej się, dokonanie diagnozy psychologicznej oraz zaplanowanie najbardziej optymalnej formy pomocy. Klient ma możliwość oswojenia sytuacji kontaktu z psychologiem oraz podjęcia decyzji odnośnie ewentualnego kontynuowania dalszej pomocy.

Czas trwania sesji: 60 min.

Cena: 180 zł

2. TERAPIA INDYWIDUALNA

Terapia indywidualna to praca, której celem jest odzyskanie przez klienta wewnętrznej zdolności radzenia sobie z sytuacjami życiowymi, służy poznaniu siebie oraz rozwojowi osobowości klienta. Jest to proces obejmujący tyle spotkań (sesji), ile klientowi jest potrzebne do skonstruowania satysfakcjonujących dla siebie rozwiązań.

Czas trwania sesji: 60 min.

Cena: 180 zł

3. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA PAR

To forma pomocy parom, partnerom czy małżeństwu w problemach, przed którymi stają. Mogą one dotyczyć konfliktów, różnic zdań czy trudności w zaspakajaniu wzajemnych potrzeb. W przebiegu procesu pomocowego partnerzy uzyskują wsparcie w różnego rodzaju kryzysach zewnętrznych dotyczących spraw, które nie odnoszą się wprost do relacji w związku, ale są bardzo ściśle z nim powiązane. Mogą to być choćby trudności w porozumiewaniu się z dziećmi, niesatysfakcjonujące relacje z rodzicami, w których partnerzy potrzebują wsparcia, a nie ich uzdrawiania. W trakcie terapii partnerzy mają możliwość opierania rozwiązań na odkrywaniu potencjału w związku.

Czas trwania sesji: 60 min.

Cena: 220 zł

4. TERAPIA RODZIN

Terapia rodzin to forma psychoterapii, w której uczestniczy zazwyczaj cała rodzina. Podczas spotkań terapeuta towarzyszy rodzinie w procesie wzajemnego zrozumienia, odkrywania potencjału. W sposób obiektywny i neutralny, terapeuta pomaga zrozumieć naturę i źródła problemu oraz wspólnie przepracować możliwe zmiany.

Czas trwania sesji: 60 min.

Cena: 220 zł.

5. WARSZTATY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI

Tematyka i czas trwania warsztatów rozwoju umiejętności dobierana jest po wcześniejszym zdiagnozowaniu potrzeb określonej grupy docelowej.

Cena: do uzgodnienia

Mogę Ci pomóc jeżeli:

 • doświadczasz trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów
 • masz kłopoty małżeńskie lub rodzinne
 • brakuje Ci pewności siebie, masz zaniżone poczucie własnej wartości
 • bardzo często czujesz smutek, przygnębienie lub lęk
 • masz kłopoty ze snem
 • przeżyłeś rozstanie lub żałobę i mimo upływu czasu wciąż cierpisz
 • jesteś ciągle rozdrażniony lub poirytowany bez wyraźnej przyczyny
 • czasami czujesz się, jakbyś tracił kontrolę nad sobą
 • zmagasz się z ciężkim, traumatycznym doświadczeniem
 • chcesz lepiej radzić sobie z trudnymi zachowaniami swojego dziecka
 • jesteś za rozdrożu zawodowym i nie wiesz co zrobić

W jakim nurcie pracuję?
Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach to podejście umożliwiające człowiekowi dokonywanie zmian w życiu w jak najkrótszym czasie. Według TSR zmiana jest możliwa gdy człowiek określi swoją preferowaną przyszłość, w jakiej chce żyć oraz uświadomi sobie zasoby/wartości, które go dotychczas wspierały (przypadki powodzenia-wyjątki) w realizacji zmian.
To nurt, w którym krótkim czasie na trwałe można dokonać zmian w swoim życiu. Pracując w TSR szanuje się autonomię klienta, wierzy się w jego zasoby i razem dochodzi do optymalnych dla klienta rozwiązań.
Zapraszam: dzieci (+15 lat), młodzież i dorosłych.
Czas trwania terapii: tyle, ile będzie trzeba i ani jednej sesji więcej…
Psycholog/Terapeuta: mgr Katarzyna Ludzińska
Kontakt: 501 560 504