Zakończenie szkolenia „Ekologia po angielsku – nauka języka i dbania o naturę” w XIX LO

Na początku czerwca zakończyliśmy realizację szkolenia „Ekologia po angielsku – nauka języka i dbania o naturę” dla grupy uczniów XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie, odbywającego się w ramach projektu „Przekrocz granice”. Od lutego uczniowie nabywali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu języka angielskiego z elementami ekologii, by na ostatnich zajęciach móc przystąpić do testu końcowego.

Serdecznie dziękujemy Młodzieży, która brała udział w projekcie, za aktywność i zaangażowanie. Część grupy udało się uchwycić na pamiątkowym zdjęciu z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FELU 2021-2027.

Realizacja szkoleń „Ekologia po angielsku – nauka języka
i dbania o naturę” – kwiecień 2024

Pod koniec kwietnia rozpoczęliśmy realizację szkoleń „Ekologia po angielsku – nauka języka i dbania o naturę” dla dwóch kolejnych grup. Zajęcia są realizowane dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie w ramach projektu „Przekrocz granice”.

Podczas zajęć uczestnicy poszerzają swoje dotychczasowe słownictwo, przechodząc od pojęć ogólnych do słownictwa specjalistycznego, związanego z ekologią. Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poza edukacją formalną poprzez realizację zajęć z języka angielskiego, ale także utrwalenie wiedzy na temat źródeł i rodzajów zanieczyszczeń cywilizacyjnych oraz dbałości o otoczenie i środowisko naturalne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FELU 2021-2027.

Realizacja szkoleń „Ekologia po angielsku – nauka języka
i dbania o naturę” – luty 2024

Pod koniec lutego rozpoczęliśmy realizację szkoleń „Ekologia po angielsku – nauka języka i dbania o naturę” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie. Zajęcia są realizowane w ramach projektu „Przekrocz granice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FELU 2021-2027.

Ekologia po angielsku jest cudownym sposobem na naukę języka, ale też uświadamiania dzieci i młodzieży, że ich działanie ma wpływ na środowisko, w którym żyją. To też doskonały sposób na poznawanie nowych słów, które nie zawsze znajdują się w podręcznikach. Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poza edukacją formalną poprzez realizację zajęć z języka angielskiego z elementami ekologii. Realizacja szkolenia przyczyni się do rozwijania wśród uczestników kompetencji dotyczących zielonej transformacji, zagadnienia bardzo istotnego we współczesnym świecie.

Rekrutacja do projektu „Przekrocz granice”

Trwa rekrutacja do projektu „Przekrocz granice”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej z terenu województwa lubelskiego.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Przewidziano dwa rodzaje zajęć do wyboru:

  • Ekologia po angielsku
  • Zaprojektuj swoją przyszłość – tworzenie stron WWW

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 733 170 333
e-mail: przekrocz.granice@szkolanakolach.pl

Informacje o projekcie „Przekrocz granice”

Z przyjemnością informujemy, iż od 1 stycznia 2024 roku rozpoczniemy realizację projektu „Przekrocz granice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Jest to projekt partnerski, który będziemy realizować wspólnie z FUNDACJĄ BIZNES EDUKACJA ROZWÓJ.

Już wkrótce w zakładce Projekt „Przekrocz granice” > Dokumenty zostanie zamieszczony regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy. Już teraz możecie Państwo zgłaszać wstępną chęć udziału w projekcie dzwoniąc pod nr 733 170 333 lub pisząc na adres przekrocz.granice@szkolanakolach.pl

Serdecznie zapraszamy!