Przyjedziemy do Ciebie

To szkolenia z konkretnym zespołem w firmie, tzw. dedykowane czy ,"szyte na miarę". Prowadzimy takie szkolenia dla firm, jednostek publicznych lub dowolnych innych organizacji czy grup. Przystępując do budowy projektu szkoleń wewnętrznych dopasowujemy go do potrzeb Twojej firmy. Zaczynamy od identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych firmy (kontekst organizacyjny i rynkowy; aktualne i strategiczne cele; relacje zespołowe itp.).

TEMATYKA SZKOLEŃ:

Zarządzanie czasem
Prezentacje biznesowe
Profesjonalna obsługa klienta
Techniki negocjacyjne w biznesie
Komunikacja z trudnym klientem
Trening automotywacji – "By chciało się chcieć"
Psychologia wpływu społecznego – techniki perswazji w biznesie
Trafiaj w dziesiątkę! – Zarządzanie przez cele
Jak "wyleczyć się" z nadmiernego stresu?
Trening autoprezentacji i wystąpień publicznych
Rozwój umiejętności managerskich
Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Jakie są możliwości budowy programów szkoleń wewnętrznych?

Na podstawie bazy programu wybranego przez Twoją firmę Szkolenia Otwartego
Tworzenie od podstaw programu indywidualnie dopasowanego do realizacji specyficznych potrzeb danej firmy czy zespołu

Opowiedz nam o potrzebach Twojej firmy, zespołu a stworzymy specjalny projekt dla Was. Nasze szkolenia opierają się o konkretne przykłady z Twojej organizacji: ćwiczenia i case’y zawierają sytuacje pochodzące z codziennej pracy uczestników szkolenia (zebrane wcześniej w trakcie ankiet, wywiadów i rozmów z uczestnikami oraz ich szefami).
Dostajesz rozwiązania możliwe do bezpośredniego zastosowania po szkoleniu w swojej codziennej pracy firmy.
Gwarantujemy po szkoleniu 30-dniowy indywidualny e-konsulting każdego uczestnika z trenerem: w ramach tej usługi uczestnicy uzyskują odpowiedzi na swoje pytania związane z wdrażaniem do praktyki wiedzy i umiejętności ze szkolenia, co wzmacnia zaangażowanie i efekt nauki klientów.
Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej formy wspierającej szkolenia wewnętrzne, jaką są zadania poszkoleniowe, które stymulują uczenie się i utrwalają umiejętności.
Nasi trenerzy to zespół wyjątkowych ludzi, którzy kochają to, co robią, stale podnoszą swoje kwalifikacje, są otwarci na nowe wyzwania, pozytywnie nastawieni i lubią pracę z drugim człowiekiem. Mają nie tylko bardzo dobre wykształcenie i przygotowanie merytorycznie, lecz również praktykę w dziedzinie, którą się zajmują. Więcej informacji w zakładce NASZ ZESPÓŁ.
Stosujemy atrakcyjne i aktywizujące uczestników metody dydaktyczne. Dbamy o wartość merytoryczną i praktyczną szkoleń. Ważne jest dla nas zaangażowanie oraz samopoczucie uczestników.
Jak to osiągamy?:

interaktywna, warsztatowa forma zajęć;
nastawione na zdobycie konkretnych i praktycznych umiejętności;
tworzenie ćwiczeń na podstawie realnych sytuacji;
stosowanie scenek z symulacjami typowymi oraz trudnymi dla klientów;
przeprowadzanie diagnostycznych testów;
organizowanie gier i zabaw symulacyjnych;

Przeprowadzamy ewaluację szkolenia stosując standardową ankietę badającą poziom satysfakcji bezpośrednio po jego zakończeniu oraz sporządzamy rozszerzone raporty ze szkoleń wykorzystując wyniki testów wiedzy wraz z elementami badania postaw.
Dzięki takiej ewaluacji jesteśmy w stanie dostarczyć więcej informacji o efektach szkolenia oraz kontrolować jego efektywność.
Raport obejmuje:

analizę ilościową i jakościową wyników ankiety poszkoleniowej związanej z subiektywną oceną szkolenia każdego klienta
analizę przyrostu wiedzy uczestników
analizę zauważalnej zmiany ich postaw
opis potencjału grupy dokonywany na bazie obserwacji trenera (mocne strony i obszary, nad którymi warto popracować)
sugestię co do obszarów dalszego rozwoju dla uczestników

Dodatkowe korzyści ze szkoleń wewnętrznych:

szkolenie zamknięte może znacząco pogłębić identyfikację pracowników z wartościami i celami firmy (mówienie o wartościach i kulturze organizacyjnej)
pracownicy wspólnie wypracowują pewne rozwiązania w trakcie szkolenia i potem wzmacniają się we wdrażaniu ich w pracy