Przyjedziemy do Ciebie

I SEMESTR trwa od 1 października 2022 r. do 10 lutego 2023 r., w tym:

 • okres zajęć – od 1 października 2023 r. do 23 grudnia 2022 r.
 • przerwa świąteczna* – od 23 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.
 • okres zajęć – od 2 stycznia 2023 r. do 15 stycznia 2023 r.
 • ferie zimowe* - od 16 stycznia 2023 r. do 29 stycznia 2023 r.
 • okres zajęć – od 30 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r.

 

II SEMESTR trwa od 13 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., w tym:

 

 • okres zajęć – od 13 lutego 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r.
 • przerwa świąteczna* - od 6 kwietnia 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.
 • okres zajęć – od 12 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
 • wakacje** - 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.

 

Dni wolne od zajęć*:

 

 • 1 listopada 2022 r.
 • 11 listopada 2022 r.
 • 1 stycznia 2023 r.
 • 6 stycznia 2023 r.
 • 1 maja 2023 r.
 • 2 maja 2023 r.
 • 3 maja 2023 r.
 • 8 czerwca 2023 r.

 

* W czasie: przerw świątecznych, wakacji oraz dni wolnych od zajęć, zajęcia mogą się odbywać, lecz nie muszą. Jest to kwestia indywidualnego ustalenia między Klientem a lektorem. Jeżeli któraś ze stron nie wyraża gotowości do zajęć, ma do tego prawo, a te zajęcia nie są traktowane jako odwołane
i nie są wpisywane do dziennika.

 

** W przypadku niezrealizowania wszystkich spotkań określonych w umowie do końca roku szkolnego, SNK zobowiązuje się do możliwości ich odrobienia w okresie wakacyjnym.