Szkolenia otwarte

Zapraszamy na szkolenia z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych!

Poniżej przedstawiamy tematykę i terminy aktualnie realizowanych szkoleń otwartych:

Wprowadzenie

Praca w dziale obsługi klienta wymaga od nas ciągłego dostosowywania się do potrzeb naszych klientów. Nie jest sztuką poradzić sobie w sytuacji jasnej i klarownej…Co zrobić kiedy klient mówi, że cena usługi czy towaru jest za wysoka? Jak zareagować na klienta niezdecydowanego? Te pytania często zadajemy sobie w trakcie naszych kontaktów z klientami. W trakcie szkolenia nabędziesz praktyczne umiejętności radzenia sobie z najbardziej trudnym dla Ciebie klientem oraz dowiesz się jak poprawić organizację pracy własnej.

Cel:  Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi klienta oraz poprawa organizacji pracy własnej.

Grupa docelowa: Pracownicy wszystkich szczebli zawodowych

Ilość godzin: 16 godz. (2 dni szkoleniowe)

Program:

I Dzień

Moduł 1 Podstawy wiedzy z zakresu profesjonalnej obsługi klienta                         
 • Jakie są kluczowe funkcje w profesjonalnej obsłudze klienta?
 • Nawiązanie relacji z klientem
Moduł 2 Typologia klientów PEKA                                                                                
 • Wady i zalety każdego typu klienta
 • Jak sobie radzić z każdym typem klienta?
Moduł 3 Reagowanie na zastrzeżenia i obiekcje klientów
 • Najczęściej pojawiające się zastrzeżenia w branży rachunkowej- diagnoza
 • Metody profesjonalnego reagowania (sztuka zadawania pytań)
Moduł 4 Techniki sprzedaży usług w branży rachunkowej                                     
 • Strategie sprzedaży i techniki finalizacji
 • Ćwiczenia praktyczne
II Dzień

Moduł 5 Zasady komunikacji z klientami przez telefon
 • Co robię nawykowo?
 • Co pomaga a co jest zbędne?
 • Rola ciszy vs komunikatów słownych w obsłudze klienta
Moduł 6 Cele i priorytety
 • Jakie są kryteria dobrze wyznaczonego celu?
 • Zasada Pareto-praktyczne wykorzystanie
 • Techniki ustalania priorytetów w pracy zawodowej
 • Pilność i ważność zadań- Metoda Eisenhauera
Moduł 7 Zasady planowania czynności zawodowych
 • Ile czasu należy poświęcać na planowanie codziennych czynności
 • Reguły planowania czasu i dlaczego planowanie przeciwdziała wypaleniu zawodowemu
 • Najczęstsze błędy planowania
 • Jak radzić sobie z mechanizmem odwlekania?
Moduł 8 Zasady dobrej organizacji pracy                                                                                 
 • Harmonogramy zadań
 • Umiejętność kontroli działań własnych
 • Mindfulness - czyli uważność w pracy zawodowej

Prowadzący: Katarzyna Ludzińska – współzałożycielka SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe; z wykształcenia psycholog społeczny, pedagog i trener biznesu. Jest licencjonowanym doradcą zawodowym (nr D/pup/2008/03), Liderem Klubu Pracy i Trenerem Zastępowania Agresji ART®. Szkoliła się m. in. u Roberta Diltsa (,,Modelowanie Czynników Sukcesu w Biznesie” i ,,Meta Przywództwo”). Ukończyła Akademię Coachingu EIPB. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w kierunku pracy z drugim człowiekiem, bo uważa, że rozwój jest fundamentem procesu pomagania innym. W pracy jako trener i coach towarzyszy jej motto: ,,traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów głównie z obszarów rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych, a także kompetencji sprzedażowych i menedżerskich. Na swoim koncie ma przeprowadzonych ponad 2000 godz. szkoleń w różnych grupach docelowych. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji treningów wspomagających aktywizację zawodową osób dorosłych. W pracy indywidualnej (coaching i indywidualne doradztwo zawodowe) z ludźmi kładzie szczególny nacisk na tworzenie przestrzeni dla potrzeb klienta oraz osiąganie przez nich wymiernych celów. Swoje umiejętności praktyczne przekazuje studentom od 7 lat współpracując z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w ramach Podyplomowych Studiów z Doradztwa Zawodowego. Współpracowała także z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Lublinie prowadząc zajęcia dydaktyczne z podstaw psychologii. Jest autorką publikacji z dziedziny psychologii nieśmiałości. Interesuje się coachingiem rodzicielskim. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci. Zimą lubi jazdę na nartach a latem na rowerze.

Terminy: 18-19.06.2018

MiejsceSale konferencyjne miasta Lublin. Szczegółowe informacje odnośnie miejsca szkolenia zostaną podane bliżej terminu szkolenia.

Materiały dydaktyczne:
 • materiały piśmienne (skrypt)
 • teczka, długopis, notes
 • rzutnik
 • laptop
 • autorskie ćwiczenia
 • narzędzia do samopisu
Zapewniamy:
 • udział w dwudniowym szkoleniu (2 x 8 godz.)
 • wykwalifikowanego trenera praktyka
 • przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, ciastka)
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zgłoszenia:
Zapraszamy do zapoznania się z naszą Kartą Usługi w Bazie Usług Rozwojowych: Profesjonalna obsługa trudnego klienta
Zapisy na szkolenie przyjmujemy przez Formularz zgłoszeniowy email: info@szkolanakolach.pl bądź pod nr telefonu: 501 560 504

Cel:  Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania personelem. Poznanie narzędzi służących poprawie skuteczności pracy własnej managera.

Grupa docelowa: Kierownicy, liderzy, managerowie, kadra zarządzająca

Ilość godzin: 32 godz. (4 dni szkoleniowe)

Program:

Moduł 1 Podstawowe funkcje przywództwa
 • Jakie są kluczowe funkcje w profesjonalnym przywództwie?
 • Planowanie działań, organizowanie pracy zespołu, kontrolowanie postępów
 • Rola lidera w firmie
 • Charyzma - a co to jest? Jak to wykorzystać w praktyce
Moduł 2 Kompetencje managera
 • Podział kompetencji: poznawcze, społeczne, osobiste i organizacyjne
 • Diagnoza mocnych stron i stron do poprawy
 • Style managerskie - który jest mi bliski?
 • Co mnie motywuje do pracy?
Moduł 3 Budowanie autorytetu managera
 • Osobowość pracowników a sposoby komunikacji z każdym z nich
 • Wartości zawodowe moje i moich pracowników - identyfikacja wspólnego pola
 • Techniki wpływu społecznego - jak przekonać pracowników do własnej wizji
Moduł 4 Skuteczna komunikacja ze współpracownikami
 • Rola komunikacji niewerbalnej w kontaktach z personelem
 • Narzędzia skutecznej komunikacji
 • Błędy i bariery komunikacyjne
Moduł 5 Dynamika rozwoju pracowniczego
 • Fazy rozwoju zespołu
 • Sposoby radzenia sobie z konfliktami wśród pracowników
Moduł 6 Delegowanie zadań
 • Zasada Pareto - praktyczne wykorzystanie
 • Techniki ustalania priorytetów w pracy zawodowej
 • Pilność i ważność zadań - Metoda Eisenhauera
 • Jak delegować, żeby nie mieć trudności w egzekwowaniu efektu
 • Zasady tworzenia celów zawodowych
Moduł 7 Egzekwowanie i udzielanie informacji zwrotnej
 • Co wolno, a czego nie wolno w trakcie udzielania informacji zwrotnej?
 • Modele informacji zwrotnej (Kanapka, komunikat JA, Szybka reprymenda, Szybka pochwała)
 • Możliwe trudne reakcje pracownika (pojemność osobista pamięci, sposoby reakcji)
Moduł 8 Symulacje na przykładzie sytuacji rzeczywistych w pracy managera
 • Ćwiczenie roli managera - scenki
 • Informacja zwrotna nt. mocnych stron i stron do poprawy
 • Podsumowanie zdobytych umiejętności

Prowadzący: Katarzyna Ludzińska – współzałożycielka SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe; z wykształcenia psycholog społeczny, pedagog i trener biznesu. Jest licencjonowanym doradcą zawodowym (nr D/pup/2008/03), Liderem Klubu Pracy i Trenerem Zastępowania Agresji ART®. Szkoliła się m. in. u Roberta Diltsa (,,Modelowanie Czynników Sukcesu w Biznesie” i ,,Meta Przywództwo”). Ukończyła Akademię Coachingu EIPB. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w kierunku pracy z drugim człowiekiem, bo uważa, że rozwój jest fundamentem procesu pomagania innym. W pracy jako trener i coach towarzyszy jej motto: ,,traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów głównie z obszarów rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych, a także kompetencji sprzedażowych i menedżerskich. Na swoim koncie ma przeprowadzonych ponad 2000 godz. szkoleń w różnych grupach docelowych. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji treningów wspomagających aktywizację zawodową osób dorosłych. W pracy indywidualnej (coaching i indywidualne doradztwo zawodowe) z ludźmi kładzie szczególny nacisk na tworzenie przestrzeni dla potrzeb klienta oraz osiąganie przez nich wymiernych celów. Swoje umiejętności praktyczne przekazuje studentom od 7 lat współpracując z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w ramach Podyplomowych Studiów z Doradztwa Zawodowego. Współpracowała także z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Lublinie prowadząc zajęcia dydaktyczne z podstaw psychologii. Jest autorką publikacji z dziedziny psychologii nieśmiałości. Interesuje się coachingiem rodzicielskim. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci. Zimą lubi jazdę na nartach a latem na rowerze.

Terminy: 20-23.09.2018

MiejsceSale konferencyjne miasta Lublin. Szczegółowe informacje odnośnie miejsca szkolenia zostaną podane bliżej terminu szkolenia.

Materiały dydaktyczne:
 • materiały piśmienne (skrypt)
 • teczka, długopis, notes
 • rzutnik
 • laptop
 • autorskie ćwiczenia
 • narzędzia do samopisu
Zapewniamy:
 • udział w czterodniowym szkoleniu (4 x 8 godz.)
 • wykwalifikowanego trenera praktyka
 • przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, ciastka)
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zgłoszenia:
Zapraszamy do zapoznania się z naszą Kartą Usługi w Bazie Usług Rozwojowych: Umiejętności managerskie
Zapisy na szkolenie przyjmujemy przez Formularz zgłoszeniowy email: info@szkolanakolach.pl bądź pod nr telefonu: 501 560 504
Wprowadzenie

Wiele mówi się o roli stresu w naszym życiu…

Zewsząd słyszymy: ,,Nie stresuj się, bo to szkodzi….” ,,Ci co się stresują szybciej umierają…” ,,Nic ci nie wychodzi, bo się stresujesz…”

W powszechnym rozumieniu jest on czymś złym i zagrażającym naszemu zdrowiu i życiu…Ale czy rzeczywiście? Stres nie zawsze musi wiązać się z negatywnymi skutkami.

Jak zatem sprawić, by stres działał na nas mobilizująco, a nie paraliżująco?

Jak przeciwdziałać negatywnemu wpływowi stresu na nasze życie?

Co zrobić, by chronić siebie i swój organizm, gdy nie możemy całkowicie wyeliminować „nerwowych sytuacji”?

I choć nie ma uniwersalnej recepty na wyeliminowanie stresu, to po odbyciu szkolenia będziesz miał/a świadomość, jakie działania warto podejmować, by ograniczyć jego zgubny wpływ.

Cel:  Zminimalizowanie negatywnego wpływu stresu na życie uczestników szkoleń.

Grupa docelowa: Pracownicy wszystkich szczebli zawodowych

Ilość godzin: 6 godz. (1 dzień szkoleniowy)

Program:
 • Jak działa stres? Mechanizm stresu – koncepcja Seyle’go
 • Stres jako choroba cywilizacyjna - rodzaje objawów
 • Powszechne mity dotyczące stresu
 • Stres a obciążenia – koncepcja stresu Holmesa i Rahe
 • Stres a nasza ocena sytuacji i własnych możliwości – koncepcja Lazarusa
 • Diagnoza własnej podatności na stres i jego negatywne skutki
 • ,,Serwus nerwus”, czyli osobowość typu A
 • Techniki i metody radzenia sobie ze stresem - przegląd i wybór optymalnych
 • Mobilizująca rola stresu - kiedy stres działa motywująco?
 • Optymalny poziom stresu - czy istnieje? Jak go zidentyfikować?
 • Wypalenie zawodowe – podstawowe zasady przeciwdziałania zjawisku
 • Ćwiczenia relaksacyjne - krótkie lub długie

Prowadzący: Katarzyna Ludzińska – współzałożycielka SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe; z wykształcenia psycholog społeczny, pedagog i trener biznesu. Jest licencjonowanym doradcą zawodowym (nr D/pup/2008/03), Liderem Klubu Pracy i Trenerem Zastępowania Agresji ART®. Szkoliła się m. in. u Roberta Diltsa (,,Modelowanie Czynników Sukcesu w Biznesie” i ,,Meta Przywództwo”). Ukończyła Akademię Coachingu EIPB. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w kierunku pracy z drugim człowiekiem, bo uważa, że rozwój jest fundamentem procesu pomagania innym. W pracy jako trener i coach towarzyszy jej motto: ,,traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów głównie z obszarów rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych, a także kompetencji sprzedażowych i menedżerskich. Na swoim koncie ma przeprowadzonych ponad 2000 godz. szkoleń w różnych grupach docelowych. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji treningów wspomagających aktywizację zawodową osób dorosłych. W pracy indywidualnej (coaching i indywidualne doradztwo zawodowe) z ludźmi kładzie szczególny nacisk na tworzenie przestrzeni dla potrzeb klienta oraz osiąganie przez nich wymiernych celów. Swoje umiejętności praktyczne przekazuje studentom od 7 lat współpracując z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w ramach Podyplomowych Studiów z Doradztwa Zawodowego. Współpracowała także z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Lublinie prowadząc zajęcia dydaktyczne z podstaw psychologii. Jest autorką publikacji z dziedziny psychologii nieśmiałości. Interesuje się coachingiem rodzicielskim. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci. Zimą lubi jazdę na nartach a latem na rowerze.

Terminy: 28.05.2018

MiejsceSale konferencyjne miasta Lublin. Szczegółowe informacje odnośnie miejsca szkolenia zostaną podane bliżej terminu szkolenia.

Materiały dydaktyczne:
 • materiały piśmienne (skrypt)
 • teczka, długopis, notes
 • rzutnik
 • laptop
 • autorskie ćwiczenia
 • narzędzia do samopisu
Zapewniamy:
 • udział w jednodniowym szkoleniu (1 x 6 godz.)
 • wykwalifikowanego trenera praktyka
 • przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, ciastka)
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zgłoszenia:
Zapraszamy do zapoznania się z naszą Kartą Usługi w Bazie Usług Rozwojowych: Oswoić stres
Zapisy na szkolenie przyjmujemy przez Formularz zgłoszeniowy email: info@szkolanakolach.pl bądź pod nr telefonu: 501 560 504
Wprowadzenie

„By chciało się chcieć…” – to potoczne powiedzenie doskonale ilustruje główny cel, jakim jest odnalezienie sposobów na mobilizowanie się do działania przez każdego z uczestników warsztatu. To szkolenie dla osób, które czasami czują, że nie chce im się pracować i aktywnie funkcjonować w życiu prywatnym. Jakie czynniki wpływają na to, że chętnie podejmujemy jakieś działania? Co wspiera naszą determinację do osiągania celów życiowych? To przykłady pytań, które nie pozostaną bez odpowiedzi w trakcie proponowanych zajęć.

Planowanym rezultatem szkolenia jest zwiększenie świadomości jego uczestników, na co przeznaczają dostępny czas, wykorzystanie go w najbardziej optymalny sposób tj. zgodnie z ich celami oraz zmniejszenie potencjalnych napięć towarzyszących odczuwanej presji czasem.

Cel:  Poprawa efektywności działania poprzez skuteczniejsze zarządzanie celami.

Grupa docelowa: Pracownicy wszystkich szczebli zawodowych

Ilość godzin: 6 godz. (1 dzień szkoleniowy)

Program:
 • Czas – czym jest, koncepcje psychologiczne, rozumienie filozoficzne, subiektywizm postrzegania czasu
 • Identyfikacja dotychczasowych nawyków i strategii działania utrudniających efektywność
 • Złodzieje czasu
 • Mechanizm samo utrudniania – co to takiego i dlaczego czasem sami działamy na przekór swoim „dobrym postanowieniom”
 • Znaczenie wyznaczania celów- motywacja poprzez cele
 • Kryteria poprawnie wyznaczonego celu zawodowego i osobistego
 • Kolejność wykonywania zadań a skuteczność
 • Rytm aktywności dobowej
 • Zasada Pareto
 • Techniki i strategie zarządzania celami
 • Zasady organizacji pracy
 • Zegar biologiczny, a efektywność działania

Prowadzący: Katarzyna Ludzińska – współzałożycielka SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe; z wykształcenia psycholog społeczny, pedagog i trener biznesu. Jest licencjonowanym doradcą zawodowym (nr D/pup/2008/03), Liderem Klubu Pracy i Trenerem Zastępowania Agresji ART®. Szkoliła się m. in. u Roberta Diltsa (,,Modelowanie Czynników Sukcesu w Biznesie” i ,,Meta Przywództwo”). Ukończyła Akademię Coachingu EIPB. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w kierunku pracy z drugim człowiekiem, bo uważa, że rozwój jest fundamentem procesu pomagania innym. W pracy jako trener i coach towarzyszy jej motto: ,,traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów głównie z obszarów rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych, a także kompetencji sprzedażowych i menedżerskich. Na swoim koncie ma przeprowadzonych ponad 2000 godz. szkoleń w różnych grupach docelowych. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji treningów wspomagających aktywizację zawodową osób dorosłych. W pracy indywidualnej (coaching i indywidualne doradztwo zawodowe) z ludźmi kładzie szczególny nacisk na tworzenie przestrzeni dla potrzeb klienta oraz osiąganie przez nich wymiernych celów. Swoje umiejętności praktyczne przekazuje studentom od 7 lat współpracując z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w ramach Podyplomowych Studiów z Doradztwa Zawodowego. Współpracowała także z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Lublinie prowadząc zajęcia dydaktyczne z podstaw psychologii. Jest autorką publikacji z dziedziny psychologii nieśmiałości. Interesuje się coachingiem rodzicielskim. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci. Zimą lubi jazdę na nartach a latem na rowerze.

Terminy: 26.06.2018

MiejsceSale konferencyjne miasta Lublin. Szczegółowe informacje odnośnie miejsca szkolenia zostaną podane bliżej terminu szkolenia.

Materiały dydaktyczne:
 • materiały piśmienne (skrypt)
 • teczka, długopis, notes
 • rzutnik
 • laptop
 • autorskie ćwiczenia
 • narzędzia do samopisu
Zapewniamy:
 • udział w jednodniowym szkoleniu (1 x 6 godz.)
 • wykwalifikowanego trenera praktyka
 • przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, ciastka)
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zgłoszenia:
Zapraszamy do zapoznania się z naszą Kartą Usługi w Bazie Usług Rozwojowych: Zarządzanie czasem
Zapisy na szkolenie przyjmujemy przez Formularz zgłoszeniowy email: info@szkolanakolach.pl bądź pod nr telefonu: 501 560 504
Wprowadzenie

Jak zachowujemy się dokonując zakupów? Czy rzeczywiście zawsze analizujemy wszelkie istotne parametry produktów i zestawiamy je z własnymi potrzebami? Czy faktycznie uodporniliśmy się na reklamy – jak  deklarujemy w sondażach i badaniach rynku? Osoby zajmujące się na co dzień sprzedażą doskonale wiedzą, że większość decyzji konsumenckich to decyzje emocjonalne. Wiedzą również jak ważne w tym procesie jest  budowanie dobrej relacji, zaufania w kontaktach z klientami.  To one często decydują o sukcesie rynkowym. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane najnowsze koncepcje psychologicznych uwarunkowań  sprzedaży oraz ich praktyczne zastosowanie.

Cel:  Poznanie psychologicznych mechanizmów i technik rządzących w sprzedaży, co w efekcie ma na celu zwiększenie wyników sprzedaży.

Grupa docelowa: Pracownicy wszystkich szczebli zawodowych

Ilość godzin: 16 godz. (2 dni szkoleniowe)

Program:
 • Rola pozytywnego nastawienia w sprzedaży
 • Budowanie zaufania z klientem poprzez mowę ciała
 • Otwarcie sprzedaży
 • Umiejętność komunikacyjne ważne w obsłudze klienta przez telefon (parafrazowanie, umiejętne stosowanie pytań, odzwierciedlenia i ,,prawiesłowa”)
 • Style komunikacji i dostrajanie się do potrzeb rozmówcy
 • Badanie potrzeb - nauka zamiany trybu stwierdzającego na tryb pytający
 • Rodzaje skutecznych pytań w zależności od typu klienta
 • Zamiana cechy na zaletę i korzyść
 • Identyfikacja różnych typów klientów
 • Techniki sprzedaży
 • Psychologia wpływu – język perswazji
 • Psychologia zachowań konsumenckich
 • Sytuacje trudne i ich rozwiązywanie (zastrzeżenia)

Prowadzący: Katarzyna Ludzińska – współzałożycielka SNK Szkolenia Językowe i Biznesowe; z wykształcenia psycholog społeczny, pedagog i trener biznesu. Jest licencjonowanym doradcą zawodowym (nr D/pup/2008/03), Liderem Klubu Pracy i Trenerem Zastępowania Agresji ART®. Szkoliła się m. in. u Roberta Diltsa (,,Modelowanie Czynników Sukcesu w Biznesie” i ,,Meta Przywództwo”). Ukończyła Akademię Coachingu EIPB. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w kierunku pracy z drugim człowiekiem, bo uważa, że rozwój jest fundamentem procesu pomagania innym. W pracy jako trener i coach towarzyszy jej motto: ,,traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów głównie z obszarów rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych, a także kompetencji sprzedażowych i menedżerskich. Na swoim koncie ma przeprowadzonych ponad 2000 godz. szkoleń w różnych grupach docelowych. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji treningów wspomagających aktywizację zawodową osób dorosłych. W pracy indywidualnej (coaching i indywidualne doradztwo zawodowe) z ludźmi kładzie szczególny nacisk na tworzenie przestrzeni dla potrzeb klienta oraz osiąganie przez nich wymiernych celów. Swoje umiejętności praktyczne przekazuje studentom od 7 lat współpracując z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w ramach Podyplomowych Studiów z Doradztwa Zawodowego. Współpracowała także z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Lublinie prowadząc zajęcia dydaktyczne z podstaw psychologii. Jest autorką publikacji z dziedziny psychologii nieśmiałości. Interesuje się coachingiem rodzicielskim. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci. Zimą lubi jazdę na nartach a latem na rowerze.

Terminy:
1) 12-13.05.2018
2) 24-25.09.2018


MiejsceSale konferencyjne miasta Lublin. Szczegółowe informacje odnośnie miejsca szkolenia zostaną podane bliżej terminu szkolenia.

Materiały dydaktyczne:
 • materiały piśmienne (skrypt)
 • teczka, długopis, notes
 • rzutnik
 • laptop
 • autorskie ćwiczenia
 • narzędzia do samopisu
Zapewniamy:
 • udział w dwudniowym szkoleniu (2 x 8 godz.)
 • wykwalifikowanego trenera praktyka
 • przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, ciastka)
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zgłoszenia:
Zapraszamy do zapoznania się z naszą Kartą Usługi w Bazie Usług Rozwojowych:
Psychologiczne aspekty sprzedaży (I termin)
Psychologiczne aspekty sprzedaży (II termin)
Zapisy na szkolenie przyjmujemy przez Formularz zgłoszeniowy email: info@szkolanakolach.pl bądź pod nr telefonu: 501 560 504