Przyjedziemy do Ciebie

1. KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
2. TERAPIA INDYWIDUALNA
3. WARSZTATY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI

W trakcie konsultacji następuje rozpoznanie z czym klient przychodzi, zorientowanie w sytuacji osoby zgłaszającej się, dokonanie diagnozy psychologicznej oraz zaplanowanie najbardziej optymalnej formy pomocy. Klient ma możliwość oswojenia sytuacji kontaktu z psychologiem oraz podjęcia decyzji odnośnie ewentualnego kontynuowania dalszej pomocy.
Terapia indywidualna to praca, której celem jest odzyskanie przez klienta wewnętrznej zdolności radzenia sobie z sytuacjami życiowymi, służy poznaniu siebie oraz rozwojowi osobowości klienta. Jest to proces obejmujący tyle spotkań (sesji), ile klientowi jest potrzebne do skonstruowania satysfakcjonujących dla siebie rozwiązań.
Tematyka i czas trwania warsztatów rozwoju umiejętności dobierana jest po wcześniejszym zdiagnozowaniu potrzeb określonej grupy docelowej.

Mogę Ci pomóc jeżeli:
doświadczasz trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów
masz kłopoty małżeńskie lub rodzinne
brakuje Ci pewności siebie, masz zaniżone poczucie własnej wartości
bardzo często czujesz smutek, przygnębienie lub lęk
masz kłopoty ze snem
przeżyłeś rozstanie lub żałobę i mimo upływu czasu wciąż cierpisz
jesteś ciągle rozdrażniony lub poirytowany bez wyraźnej przyczyny
czasami czujesz się, jakbyś tracił kontrolę nad sobą
zmagasz się z ciężkim, traumatycznym doświadczeniem
chcesz lepiej radzić sobie z trudnymi zachowaniami swojego dziecka
jesteś za rozdrożu zawodowym i nie wiesz co zrobić

W jakim nurcie pracuję?
Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach to podejście umożliwiające człowiekowi dokonywanie zmian w życiu w jak najkrótszym czasie. Według TSR zmiana jest możliwa gdy człowiek określi swoją preferowaną przyszłość, w jakiej chce żyć oraz uświadomi sobie zasoby/wartości, które go dotychczas wspierały (przypadki powodzenia-wyjątki) w realizacji zmian.
To nurt, w którym krótkim czasie na trwałe można dokonać zmian w swoim życiu. Pracując w TSR szanuje się autonomię klienta, wierzy się w jego zasoby i razem dochodzi do optymalnych dla klienta rozwiązań.
Zapraszam: młodzież (16+) i dorosłych.
Czas jednej sesji: 60 min.
Cena jednej sesji: 100 zł
Czas trwania terapii: tyle, ile będzie trzeba i ani jednej sesji więcej…
Psycholog/Terapeuta: mgr Katarzyna Ludzińska
Kontakt: 501 560 504